Аналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис

Аналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис 
Аналітико-синтетична переробка документної інформації: бібліографічний опис

Навчальні посібники

Розглянуто основні поняття й складові бібліографічного опису як найважливішого виду аналітико-синтетичної переробки документів.
Приділено увагу методиці складання бібліографічного опису на друковані й електронні документи. Наведено запитання для перевірки знань і список рекомендованої літератури. Друге видання посібника доповнено практичними завданнями й додатками, які містять
стандарти й приклади щодо правил складання й скорочень
бібліографічного опису.
Для студентів денної й заочної форм навчання зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».

 
 


Інші книги з цього розділу:
Глоголь

Глоголь
Аабпб.рф

 
 
 
ОБ ОДНОМ АЛГОРИТМЕ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ НАВЬЕ  СТОКСА ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ∗

ОБ ОДНОМ АЛГОРИТМЕ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ НАВЬЕ  СТОКСА ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ∗
Уравнения Навье  Стокса вязкой несжимаемой жидкости не являются системой ти- па Коши  Ковалевской, и поэтому для их численного решения не удается напрямую применять численные методы, разработанные для решения гиперболических или параболических уравнений.....

 
 
 
ФИЗИКА. Тесты, примеры и методика решения задач

ФИЗИКА. Тесты, примеры и методика решения задач
Физика. Тесты, примеры и методика решения задач: учеб. пособие для самост. работы / Н. И. Глущенко, О. И. Петрова, А. А. Таран и др. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2010. – 204 с. Представлены тесты по разделам физики. Каждый раздел содержит задачи для выполнения контрольных работ. Описана методика решения задач. Рассмотренные примеры решения задач отвечают требованиям программ по физике для высшей школы. Для студентов факультета заочного обучения.