Бхагавад-гита

Бхагавад-гита 
Бхагавад-гита

Інше

Собрание священных текстов - Бхагавад-гита

 
 


Інші книги з цього розділу:
Термодинамика и теплопередача

Термодинамика и теплопередача
Учебник состоит из двух частей. В первой части излагаются основные законы термодинамики, термодинамические процессы, реальные газы и пары, даются основные положения химической термодинамики. Во второй части главное внимание уделено явлениям теплообмена в авиационной и ракетной технике, процессам теплоотдачи при больших скоростях газа, вопросам теплообмена в вакууме и др.

 
 
 
Finite Physical Dimensions Optimal Thermodynamics. 1 Fundamentals

Finite Physical Dimensions Optimal Thermodynamics. 1 Fundamentals
The aim of this book is to show that thermodynamics is a multidisciplinary and federative “umbrella” science, which takes into account the phenomena of transfer and conversion of energy and matter simultaneously.

 
 
 
ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 144  Теплоенергетика спеціалізація Теплофізика, Енергетичний менеджмент

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 144 Теплоенергетика спеціалізація Теплофізика, Енергетичний менеджмент
Вступне додаткове випробування для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» (спеціалізації“ Теплофізика”, “Енергетичний менеджмент”)відбувається відповідно до «Правил прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у 2016 році» у формі індивідуального письмового фахового іспиту, який приймає екзаменаційна комісія з певної спеціальності (спеціалізації),склад якої затверджується наказом ректора Університету. До фахового іспиту входять питання за темами: – "Технічна термодинаміка", – "Тепломасообмін", – "Прикладна гідрогазодинаміка", – "Холодильна техніка", – "Теплофізичні властивості речовин", – "Теплообмінні апарати", – "Теорія і техніка теплофізичного експерименту".