Двигуни внутрішнього згоряння: Розробка конструкцій форсованих двигунів наземних транспортних машин.

Двигуни внутрішнього згоряння: Розробка конструкцій форсованих двигунів наземних транспортних машин. 
Двигуни внутрішнього згоряння: Розробка конструкцій форсованих двигунів наземних транспортних машин.

Монографії (підручники)

У підручнику викладені вимоги, технічний рівень й перспективи розвитку форсованих двигунів військової техніки. Виконано порівняльний аналіз конструкцій різних двигунів, наведено методи розрахунків й експериментальні дані щодо рівнів напруг, запасів міцності вузлів двигунів. Описуються компоновочні рішення, особливості конструкцій вузлів і систем двигунів.
Підручник призначений для студентів спеціальності “Двигуни внутрішнього зго-
ряння”. Він може бути корисним викладачам, аспірантам, інженерам-розробникам перспективних ДВЗ.

 
 


Інші книги з цього розділу:
Тепловые двигатели

Тепловые двигатели
В книге рассмотрены вопросы теории тепловых процессов паровых, газовых турбин и двигателей внутреннего сгорания, общие принципиальные схемы теплосиловых установок, конструкции паровых, газовых турбин, двигателей внутреннего сгорания различных типов, а также некоторых вспомогательных агрегатов тепловых двигателей. Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по специальности "Промышленная теплоэнергетика". Может быть полезно инженерно-техническим работникам, обслуживающим энергетические установки.

 
 
 
534534

534534
уцк уцкуц

 
 
 
Теплотехнические измерения и приборы. Лабораторные работы: учебное пособие.

Теплотехнические измерения и приборы. Лабораторные работы: учебное пособие.
В пособии приведено описание назначения, устройства и принципа действия технических измерительных приборов и преобразователей, применяемых в теплотехнических измерениях, а также рабочих эталонов, предназначенных для их поверки (калибровки). Дано описание методик их поверки и порядок оценки погрешностей, формы протоколов поверки и отчетов. Учебное пособие подготовлено для студентов вузов, обучающихся по специальности 220301 и другим теплоэнергетическим специальностям, может быть использовано при подготовке и переподготовке специалистов, осуществляющих метрологический контроль и надзор.