ЕЛЕКТРИКА Й МАГНЕТИЗМ. Навчальний посібник до лабораторного практикуму.

ЕЛЕКТРИКА Й МАГНЕТИЗМ. Навчальний посібник до лабораторного практикуму. 
ЕЛЕКТРИКА Й МАГНЕТИЗМ. Навчальний посібник до лабораторного практикуму.

Методичні посібники

Наведено опис передбачених навчальною програмою лабораторних робіт, які виконуються під час вивчення розділу фізики «Електрика й магнетизм». Кожна лабораторна робота містить перелік необхідних приладів і обладнання, теоретичні відомості, що стосуються методики експерименту, опис лабораторної установки, порядок виконання робіт і контрольні запитання для самоперевірки.

 
 


Інші книги з цього розділу:
Медитация на божестве

Медитация на божестве
Бокар Ринпоче — Медитация на божестве

 
 
 
Компактные теплообменники

Компактные теплообменники
Книга содержит обширный фактический материал, полученный при исследовании теплоотдачи и аэродинамического сопротивления теплообменных поверхностей различного вида - трубчатых, пластинчато-ребристых, насадочных (матричных).

 
 
 
Теплопередача

Теплопередача
В книге изложены основы учения о теплообмене. Систематически рассматривается теплопроводность, конвективный теплообмен, теплообмен излучением, тепловой и гидромеханический расчеты теплообменных устройств, а также тепло- и массообмен при фазовых и химических превращениях.