ЕЛЕКТРИКА Й МАГНЕТИЗМ. Навчальний посібник до лабораторного практикуму.

ЕЛЕКТРИКА Й МАГНЕТИЗМ. Навчальний посібник до лабораторного практикуму. 
ЕЛЕКТРИКА Й МАГНЕТИЗМ. Навчальний посібник до лабораторного практикуму.

Методичні посібники

Наведено опис передбачених навчальною програмою лабораторних робіт, які виконуються під час вивчення розділу фізики «Електрика й магнетизм». Кожна лабораторна робота містить перелік необхідних приладів і обладнання, теоретичні відомості, що стосуються методики експерименту, опис лабораторної установки, порядок виконання робіт і контрольні запитання для самоперевірки.

 
 


Інші книги з цього розділу:
Моделювання робочих процесів транспортних дизелів на експлуатаційних режимах.

Моделювання робочих процесів транспортних дизелів на експлуатаційних режимах.
У навчальному посібнику викладені основи математичних моделей робочих процесів транспортних дизелів на сукупності сталих та перехідних режимів та приклади їх використання щодо перевірці впливу деяких конструктивних параметрів двигуна і різних технічних заходів на паливну економічність як на окремих сталих та перехідних режимах, так і в експлуатаційному циклі. Приведені спрощена та уточнена моделі сталих та перехідних робочих процесів транспортних дизелів.

 
 
 
Стопорение резьбовых соединений

Стопорение резьбовых соединений
Кратенький обзор основных способов стопорения различных резьбовых соединений. С картинками, конечно.

 
 
 
Двигатели внутреннего сгорания. Том 1. Рабочие процессы в двигателях и их агрегатах.

Двигатели внутреннего сгорания. Том 1. Рабочие процессы в двигателях и их агрегатах.
В книге дан краткий обзор двигателестроения. Рассматриваются теоретические основы идеальных и действительных циклов двигателей, процессов сгорания, выпуска, продувки и наполнения. Проводится анализ влияния эксплуатационных и конструктивных факторов на работу двигателя. Рассматриваются вопросы карбюрации, характеристики транспортных двигателей и основы смесеобразования в двигателях с воспламенением от сжатия и газовых. Излагаются основы теории топливоподачи и регулирования. Рассматриваются вопросы повышения мощности двигателя и теории нагнетателей.