МЕХАНІКА. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА. ТЕРМОДИНАМІКА. Навчальний посібник до практичних занять з фізики.

МЕХАНІКА. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА. ТЕРМОДИНАМІКА. Навчальний посібник до практичних занять з фізики. 
МЕХАНІКА. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА. ТЕРМОДИНАМІКА. Навчальний посібник до практичних занять з фізики.

Методичні посібники

Подано варiанти задач для дев’яти практичних занять з фi-
зики, що охоплюють такi теми: “Механiка”, “Механiчнi коливан-
ня та хвилi”, “Молекулярна фiзика”, “Основи термодинамiки”,
“Явища переносу”. До кожної теми наведено таблицю з фор-
мулами, а також приклади розв’язання типових задач, що на-
дасть суттєву допомогу студентам пiд час самостiйної роботи.
Для студентiв, що навчаються у вищих технiчних навчаль-
них закладах III-IV рiвнiв акредитацiї.

 
 


Інші книги з цього розділу:
Пластинчатые теплообменники холодильных систем

Пластинчатые теплообменники холодильных систем
Назначение этого справочника - объяснить принципы работы пластинчатых теплообменников (ПТО) различной конструкции. Приведенные сведения позволят грамотно проектировать, устанавливать и эксплуатировать ПТО, а также устранять возникающие неисправности.

 
 
 
Теплопередача

Теплопередача
В сжатой форме приведены основные положения теории и краткие сведения о технике экспериментального изучения процессов тепломассообмена. Дано подробное описание лабораторных работ по основным разделам курса "Теплопередача".

 
 
 
Двигуни внутрішнього згорання Том.6. Надійність ДВЗ

Двигуни внутрішнього згорання Том.6. Надійність ДВЗ
У підручнику викладені наукові основи теорії надійності двигунів внутрішнього згоряння. Подані сучасні методи прогнозування показників їхньої фізичної та параметричної надійності, забезпечення експлуатаційної безвідмовності, довговічності. Розглянуто шляхи підвищення надійності ДВЗ різних типів та призначень. Підручник призначений для студентів спеціальності “Двигуни внутрішнього згоряння”. Він може бути корисним викладачам, аспірантам, інженерам-розробникам перспективних ДВЗ.