Механика жидкости и газа

Механика жидкости и газа 
Механика жидкости и газа

Монографії (підручники)

Учебник по дисциплинам "Газовая динамика", "Прикладная гидрогазодинамика"

 
 


Інші книги з цього розділу:
Моделювання робочих процесів транспортних дизелів на експлуатаційних режимах.

Моделювання робочих процесів транспортних дизелів на експлуатаційних режимах.
У навчальному посібнику викладені основи математичних моделей робочих процесів транспортних дизелів на сукупності сталих та перехідних режимів та приклади їх використання щодо перевірці впливу деяких конструктивних параметрів двигуна і різних технічних заходів на паливну економічність як на окремих сталих та перехідних режимах, так і в експлуатаційному циклі. Приведені спрощена та уточнена моделі сталих та перехідних робочих процесів транспортних дизелів.

 
 
 
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня спеціаліста зі спеціальності 144  Теплоенергетика спеціалізація Енергетичний менеджмент

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня спеціаліста зі спеціальності 144 Теплоенергетика спеціалізація Енергетичний менеджмент
Вступне випробування для здобуття освітнього ступеня спеціалістазі спеціальності 144 «Теплоенергетика» (спеціалізація “Енергетичний менеджмент”)відбувається відповідно до «Правил прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у 2016 році» у формі індивідуального письмового фахового іспиту, який приймає екзаменаційна комісія з певної спеціальності (спеціалізації),склад якої затверджується наказом ректора Університету. До фахового іспиту входять питання за темами: – "Технічна термодинаміка", – "Тепломасообмін", – "Прикладна гідрогазодинаміка", – "Холодильна техніка", – "Теплофізичні властивості речовин", – "Теплообмінні апарати", – "Теорія і техніка теплофізичного експерименту".