PHYSICS. Guidance Manual for Laboratory Experiments.

PHYSICS. Guidance Manual for Laboratory Experiments. 
PHYSICS. Guidance Manual for Laboratory Experiments.

Навчальні посібники

Manual contains detailed description of 19 physics laboratory experiments offered by the Physics department of the National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”. Guidance covers three major branches of physics: mechanics and thermodynamics; electricity and magnetism; wave and quantum optics. For english-speaking students of National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”.

 
 


Інші книги з цього розділу:
Прикладная газовая динамика. Том 1

Прикладная газовая динамика. Том 1
Изложены основы газовой динамики в применении к теории реактивных двигателей и других газовых машин и аппаратов. В части 1 рассмотрена теория одномерных газовых течений, на которой базируются методы расчета реактивных двигателей, лопаточных машин, эжекторов, аэродинамических труб и испытательных стендов. Изложены теория пограничного слоя и теория струй, лежащие в основеопределения сопротивления трения, полей скорости и температуры в соплах, диффузорах, камерах сгорания, эжекторах и т. п.

 
 
 
Методи збору та аналізу соціальної інформації

Методи збору та аналізу соціальної інформації
Розглянуто основні поняття соціологічного дослідження; досвід практичних занять, що проводилися на кафедрі політології й історії; структуру програми соціологічного дослідження і методи збору соціологічної інформації.

 
 
 
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня спеціаліста зі спеціальності: 144  Теплоенергетика спеціалізація Теплофізика

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня спеціаліста зі спеціальності: 144 Теплоенергетика спеціалізація Теплофізика
Вступне випробування для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» (спеціалізація “Теплофізика”)відбувається відповідно до «Правил прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у 2016 році» у формі індивідуального письмового фахового іспиту, який приймає екзаменаційна комісія з певної спеціальності (спеціалізації),склад якої затверджується наказом ректора Університету. До фахового іспиту входять питання за темами: – "Технічна термодинаміка", – "Тепломасообмін", – "Прикладна гідрогазодинаміка", – "Холодильна техніка", – "Теплофізичні властивості речовин", – "Теплообмінні апарати", – "Теорія і техніка теплофізичного експерименту".