PHYSICS. Guidance Manual for Laboratory Experiments.

PHYSICS. Guidance Manual for Laboratory Experiments. 
PHYSICS. Guidance Manual for Laboratory Experiments.

Навчальні посібники

Manual contains detailed description of 19 physics laboratory experiments offered by the Physics department of the National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”. Guidance covers three major branches of physics: mechanics and thermodynamics; electricity and magnetism; wave and quantum optics. For english-speaking students of National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”.

 
 


Інші книги з цього розділу:
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня спеціаліста зі спеціальності: 144  Теплоенергетика спеціалізація Теплофізика

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня спеціаліста зі спеціальності: 144 Теплоенергетика спеціалізація Теплофізика
Вступне випробування для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» (спеціалізація “Теплофізика”)відбувається відповідно до «Правил прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у 2016 році» у формі індивідуального письмового фахового іспиту, який приймає екзаменаційна комісія з певної спеціальності (спеціалізації),склад якої затверджується наказом ректора Університету. До фахового іспиту входять питання за темами: – "Технічна термодинаміка", – "Тепломасообмін", – "Прикладна гідрогазодинаміка", – "Холодильна техніка", – "Теплофізичні властивості речовин", – "Теплообмінні апарати", – "Теорія і техніка теплофізичного експерименту".

 
 
 
Двигатели внутреннего сгорания: Конструирование и расчёт на прочность поршневых и комбинированных двигателей (часть 1).

Двигатели внутреннего сгорания: Конструирование и расчёт на прочность поршневых и комбинированных двигателей (часть 1).
В учебнике изложения вопросы проектирования двигателей и расчёта их основных деталей, дан анализ конструкций этих деталей.

 
 
 
Диагностика и целительство

Диагностика и целительство
Вадим Финн - Диагностика и целительство