ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня спеціаліста зі спеціальності 144 Теплоенергетика спеціалізація Енергетичний менеджмент

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня спеціаліста зі спеціальності 144 Теплоенергетика спеціалізація Енергетичний менеджмент 
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня спеціаліста зі спеціальності 144  Теплоенергетика спеціалізація Енергетичний менеджмент

Інше

Вступне випробування для здобуття освітнього ступеня спеціалістазі спеціальності 144 «Теплоенергетика» (спеціалізація “Енергетичний менеджмент”)відбувається відповідно до «Правил прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у 2016 році» у формі індивідуального письмового фахового іспиту, який приймає екзаменаційна комісія з певної спеціальності (спеціалізації),склад якої затверджується наказом ректора Університету.
До фахового іспиту входять питання за темами:
– "Технічна термодинаміка",
– "Тепломасообмін",
– "Прикладна гідрогазодинаміка",
– "Холодильна техніка",
– "Теплофізичні властивості речовин",
– "Теплообмінні апарати",
– "Теорія і техніка теплофізичного експерименту".

 
 


Інші книги з цього розділу:
Двигатели внутреннего сгорания. Устройство и работа поршневых и комбинированных двигателей.

Двигатели внутреннего сгорания. Устройство и работа поршневых и комбинированных двигателей.
Учебник для студентов втузов, обучающихся по специальности "Двигатели внутреннего сгорания".

 
 
 
Українська мова професійного спілкування

Українська мова професійного спілкування
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 
 
 
Двигатели внутреннего сгорания. Теория поршневых и комбинированных двигателей.

Двигатели внутреннего сгорания. Теория поршневых и комбинированных двигателей.
Изложены теоретические основы действительных циклов, процессы наполнения и наддува, смесеобразования и сгорания. Проанализировано влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на показатели работы двигателя. Рассмотрены характеристики двигателей, работа на неустановившихся режимах, методы расчёта и моделирования рабочего цикла.