Сборник задач и вопросов по теплотехническим измерениям и приборам

Сборник задач и вопросов по теплотехническим измерениям и приборам 
Сборник задач и вопросов по теплотехническим измерениям и приборам

Навчальні посібники

Сборник составлен в соответствии с программой курса «Теплотехнические
измерения и приборы» по специальности «Автоматизация теплоэнергетических процессов». Все задачи снабжены решениями.
Каждой главе предшествует обобщенный теоретический материал, необходимый
для правильного методологического подхода к решению задач. Первое издание вышло в 1978 г., второе дополнено справочными таблицами, необходимыми для решения задач.

 
 


Інші книги з цього розділу:
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 144  Теплоенергетика спеціалізація Теплофізика

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 144 Теплоенергетика спеціалізація Теплофізика
Вступне випробування для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» (спеціалізація “Теплофізика”)відбувається відповідно до «Правил прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у 2016 році» у формі індивідуального письмового фахового іспиту, який приймає екзаменаційна комісія з певної спеціальності (спеціалізації),склад якої затверджується наказом ректора Університету. До фахового іспиту входять питання за темами: – "Технічна термодинаміка", – "Тепломасообмін", – "Прикладна гідрогазодинаміка", – "Холодильна техніка", – "Теплофізичні властивості речовин", – "Теплообмінні апарати", – "Теорія і техніка теплофізичного експерименту".

 
 
 
Медитация на божестве

Медитация на божестве
Бокар Ринпоче — Медитация на божестве

 
 
 
Двигатели внутреннего сгорания: Конструирование и расчёт на прочность поршневых и комбинированных двигателей (часть 1).

Двигатели внутреннего сгорания: Конструирование и расчёт на прочность поршневых и комбинированных двигателей (часть 1).
В учебнике изложения вопросы проектирования двигателей и расчёта их основных деталей, дан анализ конструкций этих деталей.