Стопорение резьбовых соединений

Стопорение резьбовых соединений 
Стопорение резьбовых соединений

Методичні посібники

Кратенький обзор основных способов стопорения различных резьбовых соединений. С картинками, конечно.

 
 


Інші книги з цього розділу:
Экспериментальное определение выходных параметров и статических характеристик рекуперативного теплообменника

Экспериментальное определение выходных параметров и статических характеристик рекуперативного теплообменника
Описан лабораторный стенд для исследования работы масляно-воздушного рекуперативного теплообменника, рассмотрен порядок проведения эксперимента и обработки опытных данных, дан алгоритм проверочного теплового и гидравлического расчетов теплообменника, снятия на стенде опытных данных и их обработка, а также сопоставительный анализ расчетных и экспериментальных результатов. Кратко описаны статические характеристики рекуперативного теплообменника, порядок проведения экспериментов для получения этих характеристик на лабораторном стенде. Для студентов энергетических специальностей по дисциплине "Теплообменные аппараты"

 
 
 
Махамудра как объединяющий принцип буддийского тантризма

Махамудра как объединяющий принцип буддийского тантризма
Б.Д. Дандарон — Махамудра как объединяющий принцип буддийского тантризма

 
 
 
Правознавство

Правознавство
Практикум містить тестові й практичні задачі з основних галузей права, що входять до змісту навчальної дисципліни «Правознавство». Студентам запропоновано виконати ситуаційні завдання з практичного застосування права, використовуючи діючі нормативні акти українського законодавства. Метою запропонованого практикуму є забезпечення студентів навчально-методичним матеріалом, який допоможе оволодіти теоретичним курсом, ознайомитись з найважливішими правовими інститутами, правильно зрозуміти їхні зміст і спрямованість, навчитися застосовувати набуті знання у практичній діяльності, оволодіти правовою культурою.