Теплопередача в дизелях

Теплопередача в дизелях 
Теплопередача в дизелях

Монографії (підручники)

В книге излагаются основные вопросы теории, расчета и экспериментального исследования теплопередачи в современных дизелях.
Рассмотрены методы исследования суммарной и радиационной
составляющей теплоотдачи. Дано обобщение опытных данных по исследованию нестационарной теплоотдачи. Приводятся критериальные зависимости для расчета мгновенных значений коэффициентов конвективной теплоотдачи с учетом влияния особенностей процесса сгорания, а также методика расчета радиационной составляющей теплообмена.
Изложены вопросы расчета температурных полей в стенках камеры сгорания при использовании ЭВМ и АВМ и даны рекомендации по определению граничных условий. Рассмотрены также некоторые методы измерений при исследовании'
теплопередачи.
Книга рассчитана на инженерно-технических и научных работников, специализирующихся в области двигателей внутреннего сгорания.

 
 


Інші книги з цього розділу:
Написання і оформлення письмових робіт з правових дисциплін

Написання і оформлення письмових робіт з правових дисциплін
Написання і оформлення письмових робіт з правових дисциплін

 
 
 
ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 144  Теплоенергетика спеціалізація Теплофізика, Енергетичний менеджмент

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 144 Теплоенергетика спеціалізація Теплофізика, Енергетичний менеджмент
Вступне додаткове випробування для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» (спеціалізації“ Теплофізика”, “Енергетичний менеджмент”)відбувається відповідно до «Правил прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у 2016 році» у формі індивідуального письмового фахового іспиту, який приймає екзаменаційна комісія з певної спеціальності (спеціалізації),склад якої затверджується наказом ректора Університету. До фахового іспиту входять питання за темами: – "Технічна термодинаміка", – "Тепломасообмін", – "Прикладна гідрогазодинаміка", – "Холодильна техніка", – "Теплофізичні властивості речовин", – "Теплообмінні апарати", – "Теорія і техніка теплофізичного експерименту".

 
 
 
Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент

Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент
Содержит сведения по гидроаэродинамике, термодинамике, процессам горения топлив, теории тепло- и массообмена. Описаны методы и средства экспериментального исследования.