Теплопередача

Теплопередача 
Теплопередача

Монографії (підручники)

В книге изложены основы учения о теплообмене. Систематически рассматривается теплопроводность, конвективный теплообмен, теплообмен излучением, тепловой и гидромеханический расчеты теплообменных устройств, а также тепло- и массообмен при фазовых и химических превращениях.

 
 


Інші книги з цього розділу:
Температурные измерения. Справочник

Температурные измерения. Справочник
Справочник содержит полную информацию о современных средствах измерения температуры применительно к различным областям науки и технологии. Приведены сведения об апробированных в эксплуатации термометрических средствах с учётом стандартных и нестандартных материалов и изделий, выпускаемых в нашей стране и за рубежом. Даны метрологические основы термометрии, доведенные до конкретных определений погрешностей. Во втором издании расширена номенклатура термометрических явлений и современных методов и средств измерений.

 
 
 
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі скороченим терміном навчання зі спеціальності 144  Теплоен

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі скороченим терміном навчання зі спеціальності 144 Теплоен
Вступне випробування для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціалістазі спеціальності144 «Теплоенергетика»відбувається відповідно до «Правил прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у 2016 році» у формі індивідуального письмового фахового іспиту, який приймає екзаменаційна комісія з певної спеціальності, склад якої затверджується наказом ректора Університету. До фахового іспиту входять питання за темами: – "Математика", – "Фізика", – "Вступ до фаху"