Теплотехнические измерения и приборы

Теплотехнические измерения и приборы 
Теплотехнические измерения и приборы

Монографії (підручники)

Разделы:
Измерение температур
Измерение давлений, расходов и уровней
Измерение состава сред
Вопросы организации систем контроля

 
 


Інші книги з цього розділу:
Суммарные допуски формы и расположения поверхностей д/р 1

Суммарные допуски формы и расположения поверхностей д/р 1
Описание лабораторной работы по курсу "Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения" Л/р № 1

 
 
 
Бхагавад-гита

Бхагавад-гита
Собрание священных текстов - Бхагавад-гита

 
 
 
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня спеціаліста зі спеціальності 144  Теплоенергетика спеціалізація Енергетичний менеджмент

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня спеціаліста зі спеціальності 144 Теплоенергетика спеціалізація Енергетичний менеджмент
Вступне випробування для здобуття освітнього ступеня спеціалістазі спеціальності 144 «Теплоенергетика» (спеціалізація “Енергетичний менеджмент”)відбувається відповідно до «Правил прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у 2016 році» у формі індивідуального письмового фахового іспиту, який приймає екзаменаційна комісія з певної спеціальності (спеціалізації),склад якої затверджується наказом ректора Університету. До фахового іспиту входять питання за темами: – "Технічна термодинаміка", – "Тепломасообмін", – "Прикладна гідрогазодинаміка", – "Холодильна техніка", – "Теплофізичні властивості речовин", – "Теплообмінні апарати", – "Теорія і техніка теплофізичного експерименту".