Література на Г

Вся літератураВоздушные конденсаторы малых холодильных машин

Справочники

Приведены сведения по исследованию, конструкциям и эксплуатации воздушных конденсаторов холодильных машин различного назначения. Особое внимание уделено вопросам оптимизации конструкции, технико-экономическому анализу и повышению технического уровня аппаратов.

 
 
 
Господарське законодавство

Учебные пособия

Описано основні правові інститути господарського права, а також питання регулювання окремих галузей господарської діяльності на основі чинного законодавства.
Кожну тему викладено згідно з програмою. Наведено приклади складання процесуальних документів у сфері захисту прав та інтересів підприємців. Текст містить конкретні посилання на нормативні акти, що регулюють відповідні правові відносини, а наприкінці посібника наведено список необхідної літератури.

 
 
 
 
Правознавство

Лабораторный практикум

Практикум містить тестові й практичні задачі з основних галузей права, що входять до змісту навчальної дисципліни «Правознавство». Студентам запропоновано виконати ситуаційні завдання з практичного застосування права, використовуючи діючі нормативні акти українського законодавства. Метою запропонованого практикуму є забезпечення студентів навчально-методичним матеріалом, який допоможе оволодіти теоретичним курсом, ознайомитись з найважливішими правовими інститутами, правильно зрозуміти їхні зміст і спрямованість, навчитися застосовувати набуті знання у практичній діяльності, оволодіти правовою культурою.

 
 
 
Господарське законодавство

Учебные пособия

Описано основні правові інститути господарського права, а також питання регулювання окремих галузей господарської діяльності на основі чинного законодавства.
Кожну тему викладено згідно з програмою. Наведено приклади складання процесуальних документів у сфері захисту прав та інтересів підприємців. Текст містить конкретні посилання на нормативні акти, що регулюють відповідні правові відносини, а наприкінці посібника наведено список необхідної літератури.

 
 
 
 
Правові основи документознавчої діяльності

Учебные пособия

Описано основні правові інститути господарського, трудового та адміністративного права, а також питання регулювання окремих галузей господарської діяльності на основі чинного законодавства.
Кожну тему викладено згідно з програмою. Наведено ситуаційні завдання з практичного застосування права, приклади складання процесуальних документів. Текст містить конкретні посилання до нормативних актів, що регулюють відповідні правові відносини, а наприкінці посібника наведено список необхідної літератури.

 
 
 
Правознавство

Лабораторный практикум

Практикум містить тестові й практичні задачі з основних галузей права, що входять до змісту навчальної дисципліни «Правознавство». Студентам запропоновано виконати ситуаційні завдання з практичного застосування права, використовуючи діючі нормативні акти українського законодавства. Метою запропонованого практикуму є забезпечення студентів навчально-методичним матеріалом, який допоможе оволодіти теоретичним курсом, ознайомитись з найважливішими правовими інститутами, правильно зрозуміти їхні зміст і спрямованість, навчитися застосовувати набуті знання у практичній діяльності, оволодіти правовою культурою.

 
 
 
 
Основы теплопередачи в объектах АКТ

Конспекты лекций

Представлены содержательные математические модели процессов теплопроводности, конвективного и радиационного теплообмена. По каждому виду процессов даны основной закон передачи теплоты и вытекающая из него постановка задачи, указаны методы ее решения, проиллюстрированные на классических примерах. Рассмотрены также задачи сложного теплопереноса, элементы тепловой защиты, основы расчета теплообменников и термоциркуляционных контуров.

 
 
 
Іти на сторінку: