Література на П

Вся література101 дзенская история

Прочее

Пол Репс - 101 дзенская история

 
 
 
Адепты, Мастера и Махатмы

Прочее

Персиваль Х.У. - Адепты, Мастера и Махатмы

 
 
 
Господарське законодавство

Учебные пособия

Описано основні правові інститути господарського права, а також питання регулювання окремих галузей господарської діяльності на основі чинного законодавства.
Кожну тему викладено згідно з програмою. Наведено приклади складання процесуальних документів у сфері захисту прав та інтересів підприємців. Текст містить конкретні посилання на нормативні акти, що регулюють відповідні правові відносини, а наприкінці посібника наведено список необхідної літератури.

 
 
 
Правові основи документознавчої діяльності

Учебные пособия

Описано основні правові інститути господарського, трудового та адміністративного права, а також питання регулювання окремих галузей господарської діяльності на основі чинного законодавства.
Кожну тему викладено згідно з програмою. Наведено ситуаційні завдання з практичного застосування права, приклади складання процесуальних документів. Текст містить конкретні посилання до нормативних актів, що регулюють відповідні правові відносини, а наприкінці посібника наведено список необхідної літератури.

 
 
 
Двигуни внутрішнього згоряння: Екологізація ДВЗ

Монографии (учебники)

У підручнику викладено теоретичні основи, методи математичного моделювання та експериментальних досліджень процесів створення токсичних речовин у відпрацьованих газах ДВЗ. Наведені нормативи обмеження викидів шкідливих речовин двигунами різних призначень. Розглянуті шляхи екологізації ДВЗ за рахунок зниження рівнів токсидів й димності випускних газів ДВЗ, перш за все, шляхом комп’ютеризації керування та оптимізації процесів в ДВЗ за комплексним паливно-екологічним критерієм. Розглянуто засоби нейтралізації викидів двигунів. Викладено правові аспекти екологізації.
Підручник призначено для студентів спеціальності “Двигуни внутрішнього згоряння”. Він може бути корисним викладачам, аспірантам, інженерам-розробникам перспективних ДВЗ.

 
 
 
Двигуни внутрішнього згоряння: Основи САПР ДВЗ

Монографии (учебники)

У підручнику викладено теоретичні основи будови інтегрованої САПР та її підсистем. Надано докладну інформацію щодо складу і використання методичного, програмного, лінгвістичного, інформаційного, технічного та математичного забезпечення САПР ДВЗ. Наведено умови і шляхи підвищення ефективності проектування двигунів і їх елементів. Обгрунтовано використання сукупності методів оптимізації конструкцій в САПР ДВЗ. Подано приклади виконання робіт в різноманітних підсистемах автоматизованого проектування двигунів внутрішнього згоряння.
Підручник призначений для студентів спеціальності "Двигуни внутрішнього згоряння". Він може бути корисним викладачам. аспірантам, інженерам-розробникам перспективних ДВЗ.

 
 
 
Задачи по дисциплине "Теплофизические свойства веществ" по теме "Основные дифференциальные соотношения"

Прочее

Задачи по дисциплине "Теплофизические свойства веществ" по теме "Основные дифференциальные соотношения".

 
 
 
Рабочая программа дисциплины "Теплофизические свойства веществ"

Прочее

Рабочая программа дисциплины "Теплофизические свойства веществ"

 
 
 
Теплофизические свойства веществ: учебное пособие

Учебные пособия

Изложены основы теории и расчёта теплофизических свойств различных сред, включая многокомпонентные многофазные системы. Даны рекомендации и рассмотрены примеры применения теоретических методов для описания теплофизических свойств теплоносителей, хладагентов и других рабочих сред аэрокосмической и холодильной техники. Для студентов теплотехнических специальностей, инженеров и научных работников, занимающихся расчётами термогидравлических процессов в энерготехнологических установках.

 
 
 
Термодинамика и теплообмен. Лабораторный практикум

Лабораторный практикум

Представлены описания лабораторных работ по технической термодинамике и инженерной теплопередаче. Часть их касаются соответствующих свойств рабочих тел, остальные работы иллюстрируют применение фундаментальных законов термодинамики и теплообмена на примерах, важных для аэрокосмической техники.
Каждое описание содержит краткие теоретические положения, необходимые для понимания задачи исследования и методологии ее решения, схему опытной установки, последовательность проведения эксперимента и обработки его данных.

 
 
 
Іти на сторінку: