Наші досягнення

Професійну підготовку здійснюють 5 кафедр факультету, з них 5 - випускаючі. На кафедрах працюють близько 70 осіб професорсько-викладацького складу, серед яких 25 докторів наук і професорів, 5 академіків галузевих академій, 5 лауреатів Державних премій.

Для навчання студентів на факультеті створені добре обладнані сучасні навчальні та наукові лабораторії, в яких студенти виконують лабораторні роботи, практичні заняття, курсові та дипломні проекти, беруть участь у науково-дослідній роботі з авіаційно-космічної тематики.

Кожна кафедра факультету має в своєму розпорядженні комп'ютерний клас, оснащеним сучасною обчислювальною технікою.

Під керівництвом висококваліфікованих викладачів студенти отримують необхідні знання та набувають практичні навички та вміння, необхідні для проектування і виробництва такого складного і наукомісткого об'єкта машинобудування, яким є авіаційний двигун.

Випускники факультету отримують хороші знання і навички для роботи в сучасних системах інтегрованих комп'ютерних технологій CAD / CAM / CAE. Велика увага приділяється комп'ютеризації навчального процесу. Практично всі заняття, курсові та дипломні проекти виконуються на ЕОМ. Парк обчислювальної техніки - близько 300 персональних ЕОМ, організованих в п'яти навчальних класах.

В даний час факультет є провідним навчально-науковим центром України в області проектування, виробництва та експлуатації авіаційних двигунів і енергетичних установок. До складу факультету входять міжнародний інститут нових технологій і матеріалів, навчально-науковий центр технічної фізики.